27-07-3

Τα δημογραφικά δεδομένα χάνουν την αξία τους καθώς οι καταναλωτές γίνονται πιο απρόβλεπτοι

Τα δημογραφικά δεδομένα χάνουν την αξία τους καθώς οι καταναλωτές γίνονται πιο απρόβλεπτοι Οι παγκόσμιες πιέσεις έχουν κάνει τους καταναλωτές…

AI

Διαφημίσεις από 141 κορυφαίες μάρκες εμφανίζονται σε αναξιόπιστους ιστότοπους που δημιουργούνται από TN

Διαφημίσεις από 141 κορυφαίες μάρκες εμφανίζονται σε αναξιόπιστους ιστότοπους που δημιουργούνται από TN Ενώ πολλοί marketers έχουν, κυριολεκτικά, αρπάξει την…